فلزات است که می تواند به عنوان سنگ شکن شیشه ای استفاده می شود