ممکن است برای ساخت یک کارخانه کوچک آسیاب و خرد کردن برنامه